ორთეზები

რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ თანამედროვე ტიპის ორთეზების დამზადებას.

ორთეზი გახლავთ გარე სამედიცინო მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ნერვკუნთოვანი და ჩონჩხის სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური მახასიათებლების შესაცვლელად: დაზიანებული სახსრის ან კიდურის ფუნქციების განტვირთვა, ფიქსაცია, გააქტიურება და გამოსწორება:

• აფიქსირებს სხეულის კონკრეტულ არეს სასურველ მდგომარეობაში;

• ოპერაციის ან დაზიანების შემთხვევაში ეხმარება კიდურების ფუნქციონირების აღდგენაში;

• თანდაყოლილი ან შეძენილი დეფორმაციის შემთხვევაში ხელს უწყობს მათ გამოსწორებას;

#ორთეზი#ორთეზები#სუპინატორები#სუპინატორი#რეაბილიტაცია#ადაპტაცია#რეაბილიტაციაადაპტაციისეროვნულიცენტრი