რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნულ ცენტრში ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და ტრეინინგები

რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრისთვის მნიშვნელოვანია როგორც დასაქმებულთათვის, ასევე ვიზიტორთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

ამ მიზნით ჩვენმა ცენტრმა საქართველოს ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა ლიგასთან ერთად დანერგა ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა.ამა წლის სექტემბერში თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟები და ტრენინგები ILO-ს მეთოდოლოოგიით და ადგილობრივ კანონმდებლობაზე ადაპტირებულ სახანძრო უსაფრთხოების, საგანგებო სიტუაციებში რეაგირების გეგმის, ელექტრო უსაფრთხოების და პირველადი დახმარების შესახებ.

ასევე შემუშავდა და დაინერგა სამოქმედო გეგმა და პრევენციული ღონისძიებები COVID-19თან დაკავშირებით.

დიდი მადლობა გვინდა გადავუხადოთ საქართველოს ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა ლიგას თანამშრომლობისთვის და გაწეული მომსახურებისთვის.