რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრის განახლებული შენობა

2020 წელს განხორციელდა მაშტაბური რეორგანიზაცია-განახლება, რომლის შედეგადაც ცენტრი ჩამოყალიბდა დღეს მოქმედი შპს „რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრის“ სახით. განხორციელდა  კლინიკისა  და საწარმოს რეკონსტრუქცია  და ტექნოლოგიური ბაზის განახლება.

დღეის მდგომარეობით ცენტრი ახორციელებს შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 • გამოკვლევა : ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგის კონსულტაცია;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის სახეობების განსაზღვა;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის ზომების აღება;
 • ბრტყელტერფიანობის დიაგნოსტიკა, ღაბაშები (სუპინატორები);
 • პროთეზის  მოდელირება;
 • ამპუტაციის შემდგომი რეაბილიტავია;
 • პროთეზირებისათვის მომზადება;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის მორგება, შესაბამისი ინსტრუქტაჟი და ვარჯიში;
 • სარეაბილიტაციო ღონისძიებები (ფიზიოთერაპია, სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, მანუალური თერაპია, ვაკუუმ-მაგნიტური აკუპუნქტურა, ხერხემლის დაჭიმვა მშრალი  მეთოდებით);
 • ფსიქო-ნევროლოგიური სამსახური;
 • სოციალური სერვისი;
 • სტაციონარი 6 საწოლზე;