სამუშაო შეხვედრა შშმპ სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში

22 და 23 იანვარს შშმპ სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა საქართველოში ამპუტირებულთა მოვლისა და სარეაბილიტაციო მომსახურების პოტენციალის შექმნის შესახებ. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: ამერიკა-საქართველოს თავდაცვის სფეროშითანამშრომლობის ოფისისა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, საპროთეზო-ორთოპედიულ ნაკეთობათა გერმანულ კომპანია “ოტობოკიდან” მოწვეული ექსპერტები, უცხოელი და ადგილობრივი ინჟინერ-ექსპერტები.

სტუმრებმა დაათვალიერეს ცენტრის შენობა, გაეცნენ მის სიმძლავრეებს, შეაფასეს თანამშრომელთა შესაძლებლობები, განიხილეს შენობის რეაბილიტაციის, სათანადოდ აღჭურვისა და პერსონალის გადამზადების საჭიროებები.

კომპანია “ოტობოკი” უზრუნველყოფს ცენტრის საპროტეზო ლაბორატორიის დაგეგმარებას, სათანადო აღჭურვილობის მოწოდებას და ასევე, მონაწილეობას მიიღებს მომუშავე პერსონალის გადამზადებაში.

ამერიკა-საქართველოს თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის ოფისი დაეხმარება ქართულ მხარეს სათანადო ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენასა და კადრების გადამზადებაში.

შეხვედრის მონაწილეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სულ ახლო მომავალშიშესაძლებელი გახდება ამპუტირებული ქართველი სამხედროებისთვის საპროტეზო მომსახურებისა და სამედიცინო-სოციალური რეაბილიტაციის ადგილზე განხორციელება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად.