თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ვიზიტი ცენტრში

დღეს, 9 ივლისს  საქართველოს  თავდაცვის  მინისტრის  
მოადგილე ანა დოლიძე,  სოციალურ საკითხთა  დეპარტამენტის უფროსი პაატა პატიაშვილი და სამინისტროს სამედიცინო  დეპარტამენტის უფროსი მედეა ბეთაშვილი ესტუმრნენ  შპს “შშმ პირთა  სოციალური რეაბილიტაციის  ცენტრს”.  ცენტრის დირექტორმა თეა ერისთავმა სტუმრებს  გააცნო  “ცენტრის” მუშაობის  სპეციფიკა,  განუმარტა,  რომ “ცენტრი” ემსახურება  როგორც  სამხედრო,  ასევე  სამოქალაქო კიდურებამპუტირებულ  შშმ პირებს.  სამხედრო  პირების პროთეზირებას აფინანსებს  თავდაცვის სამინისტრო  და  მათთვის  განკუთვნილია მაღალი  ტექნოლოგიური მახასიათებლებით აღჭურვილი პროთეზები. 
ცენტრი თანამშრომლობს პროთეზირების დარგში მოწინავე კომპანია “Otto bock”-თან. დღეისათვის  სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოში საპროთეზო მომსახურეობა ესაჭიროება 45 სამხედრო, 600 ვეტერანსა და 12000 სამოქალაქო შშმ პირს. სტუმრები ასევე  გაეცნენ  შენობა-ნაგებობის მდგომარეობას, არსებულ ინფრასტრუქტურას და დაგეგმეს შემდგომი ღონისძიებები.