ცვლილებები შშმ პირთა დახმარების პროგრამებში

მთავრობის დადგენილებაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, შესაძლებებლი გახდა შშმ პირებისათვის დამატებითი სერვისების მიწოდება. ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე, მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება შშმ ბავშვების რებილიტაცია-აბილიტაციის პროგრამის სრულად დაფინანსების შესახებ. რეაბილიტაცია-აბილიტაციის პროგრამა, ნაცვლად თანადაფინანსებისა, სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსდება. გარდა ამისა, პროგრამით გათვალისწინებულ მომსახურებას, იმაზე 350- ით მეტი ბავშვი მიიღებს, ვიდრე ეს თავდაპირველ პროგრამაში იყო გაწერილი. სრულად დაფინანსდება ასევე ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამა და განვითარების შეფერხების მქონე კიდევ 80 ბავშვს ექნება პროგრამაში ჩართვის საშუალება. ჯამში სხვადასხვა სერვისით 430 ბავშვი ისარგებლებს.რაც შეეხება დღის ცენტრებს, 532 ბავშვის ნაცვლად, ვაუჩერს 580 ბავშვი მიიღებს. პროგრამაში შეტანილი ცვლილებები, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა – გაიოზ თალაკვაძემ დღეს ნეიროგანვითარების ცენტრში, შშმ ბავშვების მშობლებს და სერვისის მიმწოდებელ პროვაიდერ ორგანიზაციებს გააცნო.

http://www.moh.gov.ge