ინკლუზიური განათლების დანერგვის პროცესი იწყება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს ფინანსური და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერით პროფესიული განათლების სისტემაში ინკლუზიური განათლების დანერგვის პროცესს იწყებს. 
განათლების სამინისტროში დღეს “პროფესიული განათლების სისტემაში ინკლუზიური განათლების დანერგვის პროექტის” პრეზენტაცია გაიმართა.
საქართველოს განათლების სამინისტროსა და ნორვეგიის განათლების სამინისტროს ამ ახალი ინიციატივის ფარგლებში მოხდება: საკანონმდებლო მზაობის შექნა პროფესიული ინკლუზიური განათლებისათვის; პროფესიულ სასწავლებლებში ადექვატური ფიზიკური და სასწავლო გარემოს შექმნა სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის; პროფესიულ სასწავლებლებში სსმ პირთა ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით ადამინური რესურსის განვითარება, დამსაქმებელთა დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა;
წინაპროფესიული განათლების კომპონენტების პილოტირება საჯარო სკოლებში, რაც გულისხმობს სამეწარმეო პროექტების ინიცირებას საჯარო სკოლებში და ახალი საგნის “შრომითი უნარჩვევების” პილოტირებას 10 საჯარო სკოლაში.
განათლების სამინსიტრო ინკლუზიურ განათლებას 2005 წლიდან ნერგავს საჯარო სკოლებში. თუმცა, ასევე უმნიშვნელოვანესია სპეციალური საგანმნათლებლო საჭიროების მქონე პირებისათვის განათლება იყოს ხელმისაწვდომი ყველა ეტაპზე. პროფესიულ განათლებაში ინკლუზიური განათლების დანერგვა ხელს შეუწობს სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე პირებს გახდნენ მეტად ინტეგრირებულები საზოგადოებაში, შეიძინონ პროფესია და დასაქმდნენ.
პროექტის პრეზენტაციას არასამთავრობო სექტორის, საერთაშორისო ორგანიზაციბის, სახალხო დამცველის აპარატის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, USAID და UNIICEF-ს წარმომადგენლები, ესწრებოდნენ.