პროდუქცია

ღაბაშები / სუპინატორები
#ბრტყელტერფიანობა არის ტერფის გავრცელებული პათოლოგია, რომლის დროსაც ტერფი იცვლის ფორმას, თაღი ეშვება და კარგავს ამორტიზაციის უნარს. 
 
კორსეტი
 
#სქოლიოზი არის ხერხემლის თანდაყოლილი ან შეძენილი, ხშირად პროგრესული გამრუდება, რომელიც შეიძლება მოხდეს ერთ ან რამდენიმე არეში.
ორთეზი
 
რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ თანამედროვე ტიპის ორთეზების დამზადებას.