ისტორია

რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნულმა ცენტრმა საპროთეზო ორთოპედიული საწარმოს სახით დაიწყო საქმიანობა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან .

დაფუძნების შემდეგ რამდენჯერმე შეიცვალა სახელწოდება, მანამ სანამ 1961 წელს ცენტრში ჩამოყალიბდა სამედიცინო სამსახური „საექიმო შრომითი ექსპერტიზის“ სტაციონარის სახით 25 საწოლზე.

1970 წლისათვის ცენტრში უკვე ფუნქციონირებდა სტაციონარი 120 საწოლზე.

1985 წელს კი იგი გარდაიქმნა „შრომისუნარიანობის აღდგენისა და ექსპერტიზის რესპუბლიკურ ცენტრად“  და მომსახურებას უწევდა რესპუბლიკის ფარგლებში მცხოვრებ შშმ პირებს.

2000 წელს ცენტრს ისევ შეეცვალა სახელი და ჩამოყალიბდა როგორც შ.პ.ს. შშმპთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენრი.

2020 წელს განხორციელდა მაშტაბური რეორგანიზაცია-განახლება, რომლის შედეგადაც ცენტრი ჩამოყალიბდა დღეს მოქმედი შპს „რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრის“ სახით. განხორციელდა  კლინიკისა  და საწარმოს რეკონსტრუქცია  და ტექნოლოგიური ბაზის განახლება.

დღეის მდგომარეობით ცენტრი ახორციელებს შემდეგი სახის მომსახურებებს:

 • გამოკვლევა : ექიმი ორთოპედ-ტრავმატოლოგის კონსულტაცია;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის სახეობების განსაზღვა;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის ზომების აღება;
 • ბრტყელტერფიანობის დიაგნოსტიკა, ღაბაშები (სუპინატორები);
 • პროთეზის  მოდელირება;
 • ამპუტაციის შემდგომი რეაბილიტავია;
 • პროთეზირებისათვის მომზადება;
 • საპროთეზო-ორთოპედიული ნაწარმის მორგება, შესაბამისი ინსტრუქტაჟი და ვარჯიში;
 • სარეაბილიტაციო ღონისძიებები (ფიზიოთერაპია, სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ვარჯიში, მანუალური თერაპია, ვაკუუმ-მაგნიტური აკუპუნქტურა, ხერხემლის დაჭიმვა მშრალი  მეთოდებით;
 • ფსიქო-ნევროლოგიური სამსახური;
 • სოციალური სერვისი;
 • სტაციონარი 6 საწოლზე;

დღეის მდგომარეობით, რეაბილიტაცია-ადაპტაციის ეროვნული ცენტრი ემსახურება არა მხოლოდ შშმპ-ებს, არამედ ნებისმიერ პიროვნებებს, რომელებსაც შეიძლება ესაჭიროებოდეს მრავალწლიანი ისტორიითა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამყარებული მაღალკვალიფიციური  მომსახურება.